Direkt aglütinasyon testi nedir ?

Atalan

Global Mod
Global Mod
Direkt Aglutinasyon Testi Nedir?

Direkt aglutinasyon testi (DAT), gama globulinlerin duzeylerinin olculmesi icin kullanlan bir laboratuvar testidir. Bu test, ozellikle immun sistem hastalklarnn tansnda ve tedavisinde kullanlmaktadr. Testin amac, immun sistemin gama globulinlerinin duzeyini olcmektir. Gama globulinler, antikorlarn uretiminde rol oynayan yuksek molekul agrlkl serum proteinleridir.

Testin Amac

DAT, antikorlarn gorevlerini yerine getirebilmesi icin gereken gama globulinlerin duzeyinin olculmesidir. Test, immun sistem hastalklarnn tansn ve tedavisini desteklemek icin kullanlmaktadr. Test, hastalarn antikorlarnn duzeyini olcmek icin kullanlr.

Testin Uygulans

DAT, hastann kanndan alnan serumu iceren bir kap icerisinde yaplr. Ince ignelerle serum alnr ve serum, laboratuvar kosullarnda test edilir. DAT, hastann serumu ile bir antijen karslastrlmasyla uygulanr. Eger serumda yeterli miktarda antikor varsa, antijen, serumla birleserek aglutin (cozunmez bir sekil alr). Bu, hastann antikorlarnn duzeyinin normal olduguna isaret eder.

Testin Sonuclar

Testin sonuclar, hastann antikorlarnn duzeyinin normal ya da anormal oldugu hakknda bilgi verir. Normal sonuclar, hastann antikorlarnn yeterli miktarda uretildigine isaret eder. Anormal sonuclar ise, hastann antikorlarnn yeterli miktarda uretilmedigine isaret eder. Bu durumda, hastaya tedavi uygulanr.

DAT, immun sistem hastalklarnn tans ve tedavisinin desteklenmesi icin onemli bir testtir. Test, laboratuvar ortamnda kan orneklerinin kullanlarak yaplmaktadr. Testin sonuclar, hastann antikorlarnn normal ya da anormal oldugu hakknda bilgi verir.